Každý člověk je pro nás důležitý

Kdo jsme

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice jsme rovněž největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří více než 320 Charit různé velikosti. Ročně pomáháme téměř 150 tisícům lidí po celé republice a naše humanitární pomoc a projekty rozvojové spolupráce přispívají k zlepšení kvality života lidí na čtyřech kontinentech. Jsme členem mezinárodních organizací Caritas Internationalis a Caritas Europa, díky tomu máme partnery po celém světě.

Více

Jak pomáháme

Naším posláním je pomoc lidem v tíživé sociální situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí, lidem postiženým živelními katastrofami nebo válečným konfliktem, a to v České republice i v zahraničí. V případě živelních pohrom a katastrof fungujeme jako součást integrovaného záchranného systému. Tlakem na změny v zákonech usilujeme o spravedlivější svět. Chráníme práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

Více
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas