Každý člověk je pro nás důležitý

Charita doma

Jsme nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou a největší nestátní poskytovatel sociálních i zdravotních služeb v České republice. Naši síť tvoří více než 320 Charit. Za své poslání považujeme pomoc lidem v tíživé sociální situaci, hendikepovaným, dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí nebo lidem zasaženým živelními katastrofami. Tlakem na změny v zákonech usilujeme o spravedlivější svět. Chráníme práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

Více

Charita ve světě

Naše humanitární pomoc a projekty rozvojové spolupráce zlepšují životy na čtyřech kontinentech. Zajišťujeme základní životní potřeby lidem, kteří přišli ve válečném konfliktu či po přírodní katastrofě o domov, hrozí jim hlad, epidemie nebo nemají dostupnou lékařskou péči. V řadě zemí dlouhodobě působíme ve zdravotnictví, sociální oblasti a zemědělství, podporujeme vzdělávání, rozvoj podnikání i občanské společnosti. Dbáme na ochranu životního prostředí, strategický a udržitelný rozvoj i dodržování lidských práv.

Více
100 let

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
T-Mobile
Pays
Tescoma
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas