Adresář

Centrum Agáta

Tel.: 739 529 373
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Nikola Novotná Marková - vedoucí centra
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Nikola Novotná Marková - vedoucí centra
Veronika Kabátová - pracovník tiskového oddělení