Adresář

Sociální rehabilitace Centra Přístav

Tel.: 731 598 861
Jiřího z Poděbrad 289, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Markéta Machanová, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Sociální rehabilitace Přístav

Posláním sociální rehabilitace je podporovat, pomáhat a motivovat uživatele tak, aby byl schopen žít běžný život.

Komu pomáháme?

 • osobám ve věku 16 - 64 let
 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
 • osobám s jiným zdravotním postižením
 • osobám s tělesným postižením

Co Vám nabízíme?

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • trénování nakupování, uklízení, starání se o domácnost, vaření
 • samostatné cestování autobusem a vlakem
 • práce na PC, zlepšování fyzické kondice
 • vyřizování záležitostí na úřadech a u lékaře
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • společenské hry, oslavy narozenin, procházky a výlety
 • procvičování čtení a psaní, společné tvoření
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.
Služba je poskytována zdarma.
Součástí služby je i bezplatné poradenství při řešení Vašich problémů.

Bezbariérovost: ANO
Dostupnost služby: služba je zájemci dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Otevírací doba:

Ambulantní forma služby

Pondělí 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý, středa, čtvrtek 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 12:00

Terénní forma služby

Úterý, čtvrtek 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00

Veřejný závazek: Sociální  rehabilitace podporuje, pomáhá a motivuje uživatele služby tak, aby byl schopen žít běžný život.

Seznam lidí

Markéta Machanová, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Bc. Romana Majorová - sociální pracovník
Veronika Opasková, DiS. - pracovník v sociálních službách
Adéla Výborná, DiS - sociální pracovník
Jaroslav Kocman - pracovník v sociálních službách
Jindřich Seifert - pracovník v sociálních službách