Adresář

Sociálně terapeutická dílna Centra Přístav

Tel.: 731 598 861, 731 598 872
Jiřího z Poděbrad 289, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Markéta Machanová, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Sociálně terapeutická dílna Přístav

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat uživatelům služby dlouhodobou a pravidelnou podporu při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.

Komu pomáháme?

  • osobám od 15 do 64 let, osobám starším 65 let v produktivním věku
  • lidem se sníženou soběstačností se zdravotním postižením, kteří z tohoto důvodu nemají možnost získat zaměstnání na otevřeném ani chráněném trhu práce
  • lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
  • lidem s jiným zdravotním postižením

Co Vám můžeme nabídnout?

  • v terapeutické dílně vyrábíme různé věci z papíru, látek, keramiky apod.
  • společenské hry, práce na počítači
  • pracujeme společně v kuchyni
  • jezdíme na výlety
  • naši sociální pracovníci vždy ukážou, poradí a pomohou

Bezplatnost: Základní činnosti služby Sociálně terapeutická dílna podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 67 tohoto zákona jsou poskytovány zdarma.
Bezbariérovost: ANO
Dostupnost služby:
služba je zájemci dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.
Strava: Stravu, kterou poskytovatel pomohl uživateli zajistit od nasmlouvaného dodavatele, si hradí uživatel sám ve výši 95,- Kč za oběd. Cena je uvedena včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Otevírací doba:

Pondělí 7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Úterý, středa, čtvrtek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00

Veřejný závazek: poskytujeme uživatelům služby dlouhodobou a pravidelnou podporu při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.

Seznam lidí

Markéta Machanová, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Petra Vraná - pracovník v sociálních službách
Zdeňka Chmelařová - pracovník v sociálních službách
Adéla Výborná, DiS - sociální pracovník