Adresář

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CHPS

Tel.: 731 598 960
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách, Markéta Machanová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním služby je vytvářet pro uživatele služeb podmínky pro aktivní prožívání volného času, podporavat důstojný život v přirozeném prostředí a zmírnit negativní dopady nemoci a stáří na kvalitu života.

Komu pomáháme?

  • seniorům a osobám se zdravotním postižením

Co nabízíme?

  • pravidelná odpolední setkání na našem středisku (zpravidla 1x za měsíc), pro ty z Vás, kteří máte problém se k nám sami dopravit, zajistíme odvoz na akci a zpět domů po skončení akce
  • trénování paměti, čtení, povídání, společenské hry, a to přímo u Vás doma
  • doprovázení na úřady, na poštu apod.
  • zprostředkování potřebných informací a služeb
  • bezplatné sociální poradenství

Službu poskytujeme ambulantně i v terénu.
Služby jsou poskytovány zdarma.
Bezbariérovost: ANO
Dostupnost služby: v případě volné kapacity zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Otevírací doba:

terénní aktivizace pondělí - pátek 8:00 - 16:00
ambulantní aktivizace pondělí - pátek 8:00 - 15:00

Seznam lidí

Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách
Markéta Machanová, DiS. - vedoucí služby
Mgr. Tereza Krausová - sociální pracovník
Sára Vraná - pracovník v sociálních službách
Iva Vořechovská - pracovník v sociálních službách
Helena Košatová - pracovnice v sociálních službách
Marie Tichá - pracovnice v sociálních službách