Adresář

Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou

Tel.: 569 420 355, 731 604 786
Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou, 584 01
Vedoucí služby: Jana Koubková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby:

Dílna funguje v rodinném domě na adrese Pivovarská 1223 v Ledči nad Sázavou. U domu je zahrada, která se využívá pro pracovní terapeutické činnosti. Klienti – osoby s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení – s přidruženou tělesnou vadou nebo s kombinovaným postižením tady pracují v několika dílnách – v gastronomické, v šicí a textilní dílně, v zahradnické, v tvořivé a od roku 2019 také v keramické. Své výrobky pak prodávají na nejrůznějších výstavách nebo trzích, kde si je můžete zakoupit a podpořit jejich činnost.

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou.

OPZ_KV_barevne

Činnost Sociálně terapeutické dílny Ledeč nad Sázavou je spolufinancována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina, prostřednictvím projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.  

 

 

Seznam lidí