Adresář

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sv. Rita (SASrd sv. Rita)

Tel.: 733 741 816, 605 876 183
Archiváře Teplého 1306/II, Jindřichův Hradec, 377 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Výdejna Samaritán - nouzový šatník, potravinová, hygienická a jiná materiální pomoc

Bezplatná služba pro osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. 

Seznam lidí

Bc. Růženka Tomanová - sociální pracovnice
Bc. Iveta Soukaná - sociální pracovnice
Ing. Bc. Naděžda Steklá Jeřábková - sociální pracovnice