Adresář

Poradna Eva – Odborné sociální poradenství

Tel.: 731 402 833, 734 435 072
Žižkova 12, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Mgr. Markéta Vondrášková - sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti obchodu s lidmi, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Poradna Eva nabízí radu, pomoc a otevřené přijetí ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.), nebo jim taková situace hrozí.

Sociální poradenství je poskytováno ženám a dívkám od 16 let, které  aktuálně pobývají na území Jihočeského kraje a potřebují radu či podporu při řešení své životní situace. Sociální poradenství je poskytováno tak, aby  se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i právem chráněných zájmech  a aby se posílily jejich schopnosti při zvládání životních situací.
Uživatelkám služby poskytujeme informace, sociálně právní a právní poradenství, pomáháme při vyřizování jejich záležitostí, vyjednáváme v jejich zájmu, pomáháme s listinami, podporujeme je při získání a udržení bydlení či zaměstnání, poskytujeme dluhové poradenství. Kromě těchto základních činností poradna poskytuje doprovázení krizovou životní situací (krizová intervence), v odůvodněných a závažných případech hmotné nouze poskytuje přímou materiální pomoc.
Poradenství je poskytováno ambulantně a je bezplatné.

Seznam lidí

Mgr. Markéta Vondrášková - sociální pracovnice
Bc. Eva Šťastná - sociální pracovnice