Adresář

Domácí hospicová péče Iris

Tel.: 601 568 699
Masarykovo náměstí 31, Pelhřimov, 393 01
Vedoucí služby: Jana Edrová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jana Rumanovská - pracovník sociálních služeb
Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Bc. Markéta Přibylová - pracovník sociálních služeb
Jana Edrová, DiS. - vedoucí
Romana Kaňková - zdravotnický pracovník
Vendula Freiová - zdravotnický pracovník
Bc. Veronika Kovářová - zdravotnický pracovník