Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 604 402
Náměstí 42, Kaplice, 382 41
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Charitní pečovatelská služba

Vedle základních činností nabízí CHPS také fakultativní činnosti (činnosti nad rámec povinných základních činností). Jedná se např. o dopravu uživatele na určené místo a zpět, telefonické vyřízení nutných záležitostí na vyžádání uživatele, dohled nad dospělým nesoběstačným uživatelem apod.). Hrazení fakultativních činností se týká také osob vyjmenovaných v ust. §75 odst. 2 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterým jsou základní činnosti poskytovány zdarma. Fakultativní činnosti jsou určeny pro uživatele, kteří mají sjednané základní činnosti sociální služby (uživatelům nelze poskytovat pouze fakultativní činnosti).

Charitní pečovatelská služba nabízí všem svým uživatelům tyto základní činnosti podle jejich potřeb (dle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. dovoz nebo donáška jídla,
 2. pomoc při přípravě jídla a pití,
 3. příprava a podání jídla a pití;

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (v prádelně Charitní pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele),
 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (v prádelně Charitní pečovatelské služby nebo v domácnosti uživatele),

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Ivana Žáčková - Ředitelka organizace
Marcela Volková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Vilma Rakušanová - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Andrea Valičková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Yveta Mikešová - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Lucie Valešová Janošťáková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Lucie Nožičková - Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Adéla Šavelová, DiS - Sociální pracovnice CHPS