Adresář

Charitní osobní asistence

Tel.: 565 322 539, 728 752 743
Solní 1814, Pelhřimov, 393 01
Vedoucí služby: Miroslava Mrázková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Pedikúra
Doprovod s použitím služebního automobilu

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jana Rumanovská - pracovník sociálních služeb
Bc. Veronika Tománková Dryjová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Bc. Markéta Přibylová - pracovník sociálních služeb