Adresář

Charitní dům sv. Kláry - odlehčovací služby

Tel.: 558 699 353, 605 857 468
Slezská 295, Bohumín, 735 81
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby:

Fakultativní služby za úhradu:

- doprava služební automobilem
- pedikura
- kadeřník

Poskytované služby  

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu je poskytována formou pomoci a podpory při podávání jídla a pití, pomoci při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoci při přesunech na lůžko nebo vozík, pomoci při prostorové orientaci a samostatném pohybu v Charitním domě sv. Kláry (dále jen Dům sv. Kláry) mimo něj.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je poskytována formou pomoci v úkonech osobní hygieny, pomoci při základní péči o vlasy a nehty, pomoci při použití WC.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy je zajištěno formou celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel.

4. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je zajišťováno:   podporou při využívání běžně dostupných služeb: doprovod nebo doprava charitním osobním automobilem (nákupy, návštěvy lékaře, vyřizování osobních záležitostí); nabídka duchovní péče (umožnění účastni na bohoslužbách v kostele, návštěvy duchovních příslušného vyznání u klienta přímo v Domě sv. Kláry); možnost využívání telefonu vpokojích.  kontaktem s rodinou a okolním prostředím: klienti a jejich příbuzní jsou zváni na společenské akce pořádané Domem sv. Kláry (vánoční posezení, besedy se zajímavými lidmi, kulturní vystoupení dětí a další). Mohou se také několikrát do roka účastnit výletů pořádaných Domem sv. Kláry a společenských akcí (koncerty, oslavy). 

6. V Domě sv. Kláry je klientům nabízena možnost zapojení do sociálně terapeutických činností:

 • společná lehká cvičení
 • procvičování paměti a pozornosti 
 • procvičování jemné motoriky
 • aktivní (společné zpívání) a pasivní (poslech hudby) 
 • rukodělné práce
 • léčebný kontakt člověka a psa
 • rehabilitační ošetřování 

7. Klienti mohou vDomě sv. Kláry využít pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů formou individuálního plánování poskytované služby, pomoci s vyřízením příspěvku na péči, řešení nároků na důchod, pomoc v dluhové problematice, vyřizování dokladů totožnosti, zajišťování předávání důchodu, platby inkasa, léků. 

 8. Výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost je poskytována prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit: 

 • společenské hry
 • procházky po okolí 
 • doprovody do knihovny, do obchodů, na poštu, do kostela 
 • čtení z denního tisku, předčítání z knih  
 • luštění křížovek 
 • duchovní setkání 
 • společné výlety 
 • společenské akce vDomě sv. Kláry  
 • Do aktivizace klientů se zapojují také dobrovolníci (doprovod na vycházky, na nákup, do kostela, předčítání, podpora při poslechu hudby). 

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Mgr. Michaela Mičová - vedoucí služby
Mgr. Monika Adámková - sociální pracovnice
Pavlína Jančíková - koordinátor přímé péče