Adresář

Mgr. Dagmar Dufková

Tel.: 730 549 338
sociální pracovník

Organizace

Seznam služeb

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - vedoucí projektu Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečujícím
Charitní klubovna - sociální pracovník, vedoucí projektu FCH Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům