Adresář

Pastorační činnost

Tel.: 724 651 321
Partyzánů 2174, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Ing. František Bílek, PhD. - pastorační asistent
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti nenásilnou formou zohledňuje křesťanský rozměr své práce. Křesťanské a humanistické hodnoty jsou v zařízení přítomny a jsou hybnou silou pro pracovní týmy i motivací uživatelů služeb a jsou spojujícím prvkem bez ohledu na vyznání. Nabídka pastorační služby je určena všem, kdo jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s Charitou: zaměstnancům, uživatelům služeb, dobrovolníkům, farním charitám a těm, kdo se zabývají sociální prací v souladu s křesťanskými zásadami.

Seznam lidí

Ing. František Bílek, PhD. - pastorační asistent