Adresář

Noclehárna Uherský Brod

Tel.: 724 651 299
Vazová 2497, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Bc. Pavel Janča - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Pavel Janča - vedoucí a sociální pracovník