Adresář

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod

Tel.: 601 387 996
Vazová 2497, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Bc. Bohumila Jančová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Kristýna Smutná - sociální pracovník