Adresář

Kamino Centrum

Tel.: 734 789 317
Žitná 35, Praha 1 - Nové Město, 100 00
Vedoucí služby: Bc. Marie Palasová, DiS. - Vedoucí Kamino Centrum
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

Adresa:

Farní charita Praha 1 - Kamino Centrum
Žitná 35
110 00  Praha 1 – Nové Město

Logo OPZ barevné

 

Seznam lidí

Bc. Marie Palasová, DiS. - Vedoucí Kamino Centrum
Adéla Černá, DiS. - Sociální pracovnice
Bc. Daniel Ornst - Sociální pracovník
Dana Hamza - Komunitní pracovnice
Tereza Zubchenko Krčková - Komunitní pracovnice
Mgr. Martina Mossóczy - Lektorka divadelního workshopu