Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 731 729 436
Zámecké nám. 2, Jeseník, 790 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Michaela Romankiewicz - zdravotní sestra - středisko Javorník
Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb
Marcela Ďurišová - vrchní sestra
Hana Klásková - zdravotní sestra - středisko Jeseník
Soňa Richterová - zdravotní sestra - středisko Jeseník
Květuše Pavličíková - zdravotní sestra - středisko Javorník
Mgr. Marie Michálková - zdravotní sestra - středisko Žulová