Adresář

Dobrovolnictví

Tel.: 247 257 219
ulice Lidická 1272 (za hotelem Steelhouse), Třinec, Třinec, 739 61
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Ing. Monika Byrtusová - ředitelka Charity Třinec