Adresář

Charitní záchranná síť Brno

Tel.: 777 755 438
Bratislavská 58a, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Charitní záchranná síť pomáhá lidem, pro které neexistuje žádná jiná dostupná pomoc. 

Seznam lidí

Petr Matějec - koordinátor CHZS v Brně