Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 739 139 323
Na Uličce 1617, Otrokovice, 765 02
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:
  • Dohled nad podáním léků
  • Dohled nad uživatelem 
  • Doprava uživatele
  • Dovoz prádla
  • Půjčování kompenzačních pomůcek

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jana Šuranská, DiS. - pracovník sociálních služeb