Adresář

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří

Tel.: 577 636 404
215, Štítná nad Vláří- Popov, 763 33
Vedoucí služby: Marie Fojtíková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

ošetření nohou

přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem

dohled nad dospělým občanem

pohybová edukace

zapůjčení termojídlonosiče a jeho mytí

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Věra Zemčíková - sociální pracovník
Marie Fojtíková - vedoucí služby