Adresář

Charitní bazárek

Tel.: 733 676 649
ulice Přátelství 1009, Třinec, na Kamionce (budova bývalé pošty), Třinec, 739 61
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Ing. Monika Byrtusová - ředitelka Charity Třinec
Marie Laščeková - Pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek, zástup v charitním bazárku, úklid