Adresář

Charitní asistenční služba

Tel.: 731 693 660
ulice Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada (účiliště - zezadu), Třinec, 739 61
Vedoucí služby: Bc. Monika Bečková - Vedoucí charitní asistenční služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

NE

Organizace

Seznam lidí

Lucie Bledowská - Osobní asistentka
Lenka Branná - Osobní asistentka
Petra Ciencialová - Osobní asistentka
Beata Cieslarová - Osobní asistentka
Renáta Cieslarová - Osobní asistentka
Romana Czepczorová - Osobní asistentka
Marcela Czerneková - Osobní asistentka
Renata Fajčáková - Osobní asistentka
Květa Holeksová - Osobní asistentka
Marie Horváthová - Osobní asistentka
Marie Klusová - Osobní asistentka
Lucie Kratinová - Osobní asistentka
Táňa Laciaková - Osobní asistentka
Bc. Markéta Laciaková - Osobní asistentka
Veronika Martynková - Osobní asistentka
Natálie Niemczyková - Osobní asistentka
Radim Pavlů - Osobní asistent
Denisa Strumienská - Osobní asistentka
Dorota Szczotková - Osobní asistentka
Jana Szopová - Osobní asistentka
Alena Šúriová - Osobní asistentka
Kristýna Tataruch - Osobní asistentka
Eva Vidličková - Osobní asistentka
Marie Wawreczková - Osobní asistentka
Renáta Zubková - Osobní asistentka
Tereza Topičová - Administrativní pracovník
Bc. Eva Lichá - Sociální pracovnice
Kamila Gajdzicová, DiS - pracovník sociálních služeb
Bc. Nikol Adamcová - Osobní asistentka
Bc. Monika Bečková - Vedoucí charitní asistenční služby