Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Evidence pomoci pro uprchlíky v nouzi 

Prostřednictvím jednoduchého formuláře můžete nabídnout svoji pomoc pro uprchlíky - volné ubytovací kapacity, materiální pomoc, dobrovolnou výpomoc či službu, například výuku jazyka.

Vaše nabídky budou zaevidovány a podle skutečné potřeby předány do jednotlivých regionů prostřednictvím charitní sítě, případně využity pro pomoc v zahraničí.

Nabídněte, prosím, svoji pomoc prostřednictvím našeho formuláře.

Děkujeme! Věříme, že v případě využití přinese Vaše pomoc skutečný prospěch.