Symposium Charita a spiritualita

Den české Charity – sv. Anežka Česká, patronka české Charity je tématem symposia, které se uskuteční v úterý 13. listopadu 2018 v Olomouci k připomínce svatořečení Janem Pavlem II. dne 12. listopadu 1989.

V Arcibiskupském paláci zazní vystoupení arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Pavla Posáda. Paul Josef kardinál Cordes promluví na téma Bůh je láska, prof. Heinrich Pompey má přednášku na téma Milosrdenství jako přidaná hodnota – sociálně charitní práce a jako pojem ukazující směr křesťanské diakonii.

Odpoledne bude následovat mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava za pracovníky a dobrovolníky Charit, celebrovaná arcibiskupem Graubnerem a kardinálem Cordesem.

Akci organizují Charita Česká republika a Česká biskupská konference, Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Arcibiskupství olomoucké, Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Vzdělávací institut pro charitní praxi, o. p. s. Hradec Králové.

Srdečně zveme pracovníky a dobrovolníky Charit k hojné účasti.


Přihlašovací formulář

V případě zájmu o účast na symposiu vyplňte formulář.

Akce je bez účastnického poplatku.

Počet účastníků sympozia je omezen na 180 osob.Program symposia:

Slavnostní sál, Arcibiskupský palác Olomouc, Wurmova 9

09:30–10:00 Zahájení: Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický a prezident Charita Česká republika a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

10:0011:30 Dr. Paul Josef kardinál Cordes, emeritní předseda Papežské rady COR UNUM: Bůh je láska

11:3012:00 Mons. Jan Graubner: Sv. Anežka Česká - inspirace pro dnešní Charitu

12:0012:45 pauza na občerstvení

12:4514:30 Prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl. Psych., emeritní ředitel Institut pro vědu o charitě a křesťanskou sociální práci, Univerzita Freiburg i. Br., Dr. h. c. Univerzity Palackého v Olomouci: Milosrdenství jako přidaná hodnota sociálně charitní práce a jako pojem ukazující směr křesťanské diakonii

14:3015:00 Závěrečné slovo a shrnutí symposia: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR


Katedrála sv. Václava

15:30 Slavnostní mše svatá za pracovníky a dobrovolníky Charit koncelebrovaná arcibiskupem Graubnerem a kardinálem Cordesem

Počet účastníků slavnostní mše svaté není omezen a není nutné se hlásit předem.

Případné dotazy adresuje na pgthQMQE2kkjEKP-0gxEQMQCbfFDQmT6iwmMHYZ1-oBE, tel. 731 402 371.

Akce se koná s finanční podporou České biskupské konference a Charity Česká republika.


Organizátoři akce:
Česká biskupská konference
Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého Arcibiskupství olomoucké
Caritas - VOŠ sociální Olomouc
Vzdělávací institut pro charitní praxi, o. p. s. Hradec Králové

Leták ke stažení

Den české Charity - Svatoanežské symposium v Olomouci

Blíží se svátek sv. Anežky České a pracovníci Charit budou slavit. Sv. Anežka je národní patronkou Charity Česká republika již od devadesátých let, jak si loni připomněla Rada Charity Česká republika. A to byl důvod k uspořádání celonárodní akce.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 191 982 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!