banner-FB2

 

 

 

 

 

 

 

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace. Celý text zde.

Naše požadavky:

1. Zrušit nespravedlivý regulační vzorec pro domácí péči a proplácet veškerou odvedenou práci
2. Doplatit sestrám mzdu za roky 2016 a 2017
3. Zvýšit hodnotu bodu
4. Upravit mzdový index
5. Požadujeme možnost sdílet s odborností 913 kód 06648 za nepřetržitý provoz (tedy příplatek za nepřetržitý provoz, který aktuálně vykonáváme, ale nedostáváme za něj zaplaceno).

Popis situace:

První kolo jednání se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad pro příští rok proběhlo 4. dubna. Jednali jsme o zvýšení hodnoty bodu a odstranění nespravedlivých regulačních mechanismů, které znevýhodňují poskytovatele domácí zdravotní péče, kteří se starají o těžce nemocné. Přitom právě oni by měli být hlavními uživateli této formy péče. Pojišťovny se snaží situaci zlehčovat a navrhují možnost tzv. bonifikací, ovšem bez garancí. My však nechceme jednorázové výjimky ze strany zdravotních pojišťoven – požadujeme systémovou změnu. Na dalším jednání s pojišťovnami, které již má stanovený termín, stejně jako při jednání s ministrem zdravotnictví ji budeme nadále prosazovat.

Další jednání – a nulový výsledek

Série jednání mezi poskytovateli domácí zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami pokračovala 24. dubna v Praze. Ani toto setkání však nepřineslo shodu.

Charita Česká republika spolu s dalšími zástupci poskytovatelů předložila dva návrhy financování služby v roce 2020. První byl okamžitě zamítnut, druhý si zástupci pojišťoven vzali k přepracování.

Návrhy pojišťoven jsou naopak nepřijatelné pro poskytovatele domácí zdravotní péče. Pojišťovny například trvají na maximálním zvýšení hodnoty bodu o pouhých 10 % oproti požadovaným 30 %. V letošním roce pracují sestry za 157 Kč superhrubé mzdy za hodinu, tedy za méně než 100 Kč na hodinu čistého. Za tak nízkou mzdu není možné kvalifikovanou práci sestry v terénu vykonávat.

Aktuální situace

Charita Česká republika spolu se svými partnery vyzvala na tiskové konfereci konané 27. června v Praze Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby část peněz, které jsou na účtech zdravotních pojišťoven, plně využilo k financování zdravotní péče, včetně zvýšení platových tarifů a mezd, zvýšení počtu zaměstnanců a potřebných investic.

Charita v současnosti připravuje další kroky vedoucí ke zdárnému vyřešení neuspokojivé situace.

Ilustrační snímek Jakub ŽákCharitní sestry pokračují ve stávkové pohotovosti

Ilustrační snímek Jakub Žák

Stávková pohotovost sester Charity Česká republika a dalších velkých poskytovatelů domácí zdravotní péče a zdravotní péče v pobytových v pobytových zařízeních pokračuje.

Financování domácí péče je neudržitelné. Sestry vstupují do stávkové pohotovosti

Ilustrační snímek Jakub Žák

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!