Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Kde nás najdete

Adresa

Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh 70030

Na koho se můžete obrátit

Bc. Petr Burda

sociální pracovník
Tel.: 734 435 206 E-mail: _.GBO0kjZ8m%C~il~8IkO1.7~bGkO1p

Petr Matěj

Petr Matěj

vedoucí střediska
Tel.: 599 527 494 E-mail: g_vC2Zl7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Typ služby
AD pro matky s dětmi

Poskytovatel
Charita Ostrava

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Petr Matěj

Registrační číslo služby
4252755

Aktuální kapacita - pobytová služba
24

Poslání a cíle

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Zábřehu je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

Cílové skupiny

osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce