Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci

Kde nás najdete

Adresa

Školní 730, Humpolec 39601

Provozní doba

Provozní doba zařízení je pondělí až pátek od 7:30 do 17:30 hodin.

Oblast působnosti

Služba působí ve městě Humpolci a jeho okolí. Je situována ve středu města, v Domě s pečovatelskou službou, nedaleko zdravotního střediska, pošty, nákupního střediska. Ke svozu uživatelů služby je využíváno svozové auto, je tedy možné uživatele do zařízení přivézt a po ukončení poskytování služby zase odvézt domů.

Na koho se můžete obrátit

Bohuslava Medová

Tel.: 565 532 853 E-mail: WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci

Typ služby
Centra denních služeb

Poskytovatel
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bohuslava Medová

Registrační číslo služby
1556513

Aktuální kapacita - ambulantní služba
18

Poslání a cíle

Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci poskytuje svou službu seniorům a lidem se zdravotním postižením. Jsme tu proto, abychom pomohli našim uživatelům v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby si co nejdéle udrželi stávající schopnosti a dovednosti.
Mohli prožívat důstojné stáří, nebyli zcela osamělí a měli podporu při vyřizování běžných záležitostí.

Cílem služby je uživatel, který:

 • není zcela osamělý,
 • má zajištěny všechny potřebné úkony péče o svoji osobu, které si již nemůže zajistit sám,
 • podařily se z části nebo zcela zachovat stávající dovednosti a schopnosti,
 • má zajištěny svoje běžné záležitosti.

Zásady

Zásady poskytování sociální služby

 • důstojnost
 • respekt
 • rovnost
 • motivace
 • individuální přístup
 • partnerský přístup

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu

Fakultativní služby

 • doprava pro klienty do a ze zařízení
 • relaxační vana - využití tzv. relaxační bezbariérové vany

Další informace

V samotném Humpolci i jeho okolí žijí senioři, kteří jsou často sami a celé dny si nemají s kým popovídat, navíc se často potýkají se zdravotními problémy, které stáří přináší a dostává je do situace, kdy i při běžných záležitostech potřebují pomoc a podporu. A právě proto jsme tady my – Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, které poskytuje svou službu potřebným – seniorům a lidem se zdravotním postižením.
Staráme se o 30 seniorů, kteří zůstávají díky našim službám i při zhoršení zdravotního stavu ve svých domovech. Hlavní náplní naší služby je péče, pomoc a podpora seniorů. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci.

Podpořil Kraj Vysočina      barva, znak