Partnerství

Uvítáme vaši odbornou pomoc a služby – například právní pomoc, pomoc IT specialistů, ovšem stejně tak se najde uplatnění pro jakékoli šikovné ruce, třeba při úpravě interiérů a podobně. Pomoci můžete i materiálními dary: využití najdeme pro počítače, kancelářské přístroje a další.

Vzájemná spolupráce může být formálně uzavřena podle darovací smlouvy nebo smlouvy o partnerství s konkrétně definovanými podmínkami. Ohledně přípravy a sepsání smlouvy nebo s případným dotazem se obraťte na Milana Vlasáka, e-mail 8byk4WldWlnuQOQ938Es-Z29g

Děkujeme našim dlouhodobým partnerům!