Partnerství

Uvítáme vaši odbornou pomoc a služby (tedy například právní pomoc, pomoc IT specialistů, ale také pomoc vašich šikovných rukou, třeba při úpravě interiérů a podobně) i jakékoliv materiální dary, jako jsou například počítače, kancelářské přístroje a další.
Vzájemná spolupráce může být formálně uzavřena podle darovací smlouvy nebo smlouvy o partnerství s konkrétně definovanými podmínkami. Ohledně přípravy a sepsání smlouvy nebo s případným dotazem se obraťte na Milana Vlasáka, e-mail 8byk4WldWlnuQOQ938Es-Z29g

Děkujeme našim dlouhodobým partnerům!