Žádost o potvrzení daru

Vážení dárci,
děkujeme Vám za podporu našich aktivit. Pro zaslání potvrzení o daru prosím vyplňte formulář níže.

Přehled sbírkových účtů najdete na stránce Podpořte nás, variabilní symboly na stránkách Podpora pomoci v ČR a Podpora pomoci v zahraničí.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, r8GoQmV6Q2vx_YSSG7P~Qlte-oBE, asistentku oddělení komunikace a fundraisingu Charity Česká republika.


Při změně údajů označte zatržítko
(budeme Vás kontaktovat pouze v případě nejasností)

Adresa trvalého bydliště:

(v případě, že se adresa liší od korespondeční adresy, napište na konci formuláře do pole komentář adresu pro doručení potvrzení)

Informace o daru:

Číslo účtu, na který byl dar poslán
( v případě, že jste zaslali dar na účet, který není v nabídce, pak se jedná o účet jiné charity naší sítě, kontaktujte nás tedy formulářem napište nám)
Zaslání potvrzení
Žádám o potvrzení pro kalendářní rok
(v případě nestandartních požadavků např. jiná korespondenční adresa, více účtů atd. Napište svůj komentář)

Ochrana osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 (dále jen "Charita Česká republika") byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR tímto zároveň prohlašuje, že tyto osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.