Věcné dary

Kam mohu odnést obnošené oblečení?

Darované oděvy využijí lidé bez domova, matky a děti v azylových domovech a další potřební.Nejlépe do nejbližšího charitního šatníku. Ty přijímají starší (čísté a zachovalé) oděvy, ale také obuv a další textilní výrobky jako jsou prostěradla, povlečení, deky nebo ručníky. Šatníky obvykle fungují jen některé dny v týdnu, často proto, že je provozují dobrovolníci.

Pokud ve vašem okolí žádný šatník není, obraťte se prosím pro konzultaci na vám nejbližší Charitu.

Co dalšího mohu Charitě darovat?

Mnohé azylové domy, noclehárny a další pobytová zařízení využijí i knihy, domácí potřeby, nábytek a další vybavení. Vhod může přijít i vybavení pro kanceláře včetně počítačů. Situace je však vždy individuální, proto doporučujeme nejprve kontaktovat nejbližší Charitu a domluvit se, zda má pro váš dar momentálně využití.

Zastupujete firmu, která chce věnovat větší dary?

Charity někdy pořádají také jednorázové sbírky v případě nenadálých krizí.Charita uvítá pro svá zařízení i větší dary od firem, například výrobků vyřazovaných ze sortimentu (domácí potřeby, zdravotnický materiál, pracovní oděvy, nábytek, potraviny před koncem záruky atd.). V takovém případě je nejlepší obrátit se na Diecézní charitu ve vašem regionu, která vyhodnotí vaši nabídku a dar rozdělí podle aktuálních potřeb dále mezi střediska v celé oblasti.

Charita ČR nedisponuje celorepublikovým centrálním skladem a nemá ani personální a logistické možnosti objemné dary rozvážet do jednotlivých zařízení. Proto preferujeme, když se obracíte na Charitu přímo ve vašem regionu. 

Pokud chce Vaše firma nabídout Charitě ČR dlouhodobé partnerství, například Vaše služby či výrobky, finanční dar, dobrovolnictví aj., kontaktujte prosím paní Lenku Šnajdrovou (7.AuRWifWcqB5f56LTprRb~lW5pJ).

Děkujeme našim dlouhodobým partnerům!