Smluvní partnerství

Charita ČR i jednotlivé české Charity v různých regionech uvítají odbornou pomoc a služby (např. stavební práce) i jakékoliv materiální dary, jako jsou například počítače, kancelářské přístroje a další věcné dary.

Vzájemná spolupráce může být formálně uzavřena dle darovací smlouvy či smlouvy o partnerství s konkrétně definovanými podmínkami.

Pro přípravu a sepsání smluv či pro odpovědi na případné dotazy se obraťte na paní Lenku Šnajdrovou (lenka.snajdrova@charita.cz).

Děkujeme našim dlouhodobým partnerům!