Rozvoj Charity ČR jako organizace

Charita ČR přijímá také příspěvky na rozvoj organizace jako celku, a to prostřednictvím dárcovského účtu

č.88444422/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 900.

Dar lze provést mj. na základě darovací smlouvy dle nového Občanského zákona.

Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme!