Podrobnosti o zpracování údajů poskytnutých Charitě ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu deseti let od poskytnutí (v případě dárců) nebo po dobu členství daného dárce v Klubu přátel Charity Česká republika, po kterou k nim rovněž mohou být přiřazeny další údaje, např. o podporovaných projektech. Charita Česká republika osobní údaje zpracovává v souladu se Zákonem, a to výhradně za účelem evidence darů, péče o dárce, interní statistiky, zasílání potvrzení o darech a informování o činnosti správce osobních údajů, jím pořádaných akcích a podpořených projektech. Osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám, ani nebudou používány pro zasílání sdělení nesouvisejících s výše uvedeným účelem zpracování.

Poskytnutím osobních údajů Charitě Česká republika dárci automaticky souhlasí s jejich výše uvedeným zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a může být kdykoli bezplatně odvolán osobně na aktuální adrese Charity Česká republika, korespondenčně dopisem zaslaným na takovou adresu nebo zprávou na e-mailovou adresu sekretariat@charita.cz. Dárci se mohou na Charitu Česká republika kdykoli obrátit se žádostí o přístup ke svým osobním údajům, o vysvětlení a případně odstranění závadného stavu podle § 12 a 21 Zákona. Kromě toho se dárci mohou se svým podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7."

Charita Česká republika přijala technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem zejména dle §13.