Sbírková konta Charity ČR:

Konto na pomoc v ČR - 44665522/0800

jméno banky: Česká spořitelna
adresa banky: Budějovická 1912, Praha 4, ČR
jméno držitele účtu: Charita Česká republika
číslo účtu: 44665522
kód banky: 0800
IBAN: CZ54 0800 0000 0000 4466 5522 
SWIFT / BIC: GIBACZPX

Při platbě poštovní poukázkou typu A

vyplňte, prosím, následující údaje:

adresa majitele účtu:
Charita Česká republika
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
ve prospěch účtu: 44665522
kód banky: 0800
variabilní symbol: podle účelu platby
konstantní symbol: 379
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci).

Při bezhotovostním styku

(převod z účtu na účet) příkazem k úhradě uvádějte, prosím, tyto údaje.
číslo účtu: 44665522/0800
variabilní symbol: podle účelu platby
konstantní symbol: 558
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci

Konto na pomoc v zahraničí - 55660022/0800
(humanitární zahraniční sbírka)

jméno banky: Česká spořitelna
adresa banky: Budějovická 1912, Praha 4, ČR
jméno držitele účtu: Charita Česká republika
číslo účtu: 55660022
kód banky: 0800
IBAN: CZ79 0800 0000 0000 5566 0022
SWIFT / BIC: GIBACZPX

Při platbě poštovní poukázkou typu A

vyplňte, prosím, následující údaje:

adresa majitele účtu:
Charita Česká republika
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
ve prospěch účtu: 55660022
kód banky: 0800
variabilní symbol: podle dané země
konstantní symbol: 379
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci).

Při bezhotovostním styku

(převod z účtu na účet) příkazem k úhradě uvádějte, prosím, tyto údaje.
číslo účtu: 55660022/0800
variabilní symbol: podle dané země
konstantní symbol: 558
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci