Pomoc poskytovaná v České republice

Zasláním finančních prostředků na bankovní účet 

č. 44665522/0800 u České spořitelny

lze přispět například na humanitární pomoc při přírodních katastrofách v ČR, na pomoc lidem v domovech pokojného stáří, lidem se zdravotním postižením, matkám s dětmi v tísni, sociálně slabým rodinám, nevyléčitelně nemocným, drogově závislým či vězňům. Stačí vybrat jeden z variabilních symbolů (VS):

 • VS 901 - Pomoc seniorům (domovy, stacionáře, domácí péče, asistence aj.)
 • VS 902 - Pomoc lidem bez domova (noclehárny, sociální programy)
 • VS 904 - Pomoc vězňům a lidem propuštěným z výkonu trestu
 • VS 905 - Domovy pro matky v tísni (domovy, centra prevence aj.)
 • VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)
 • VS 907 - Pomoc znevýhodněným skupinám dětí a mládeže
 • VS 908 - Pomoc lidem se zdravotním postižením (chráněná bydlení, dílny, stacionáře, asistence aj.)
 • VS 909 - Pomoc těžce nemocným (hospice, domácí hospicová služba)
 • VS 910 - Charitní poradny
 • VS 911 - Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpora rodiny
 • VS 913 - Pomoc při rozvoji kulturních aktivit občanů s postižením (arteterapie, malování, keramika...)
 • VS 914 - Pomoc drogově závislým (kontaktní a nízkoprahová centra, terénní služba)
 • VS 915 - Pomoc sociálně vyloučeným skupinám (národnostním a sociálním) v ČR
 • VS 916 - Pomoc rodinám v tíživé situaci
 • VS 917 - Pomoc migrantům v ČR, kteří se ocitli v nouzi 
 • VS 918 - Vojenský fond solidarity

U bankovního příkazu se uvádí konstantní symbol 558.
Další údaje pro platbu složenkou a mezinárodní platební styk najdete na stránce Sbírková konta Charity ČR. 

 

Online platba

Na bankovní účet lze zaslat příspěvek také online platbou - stačí si vybrat nebo napsat vlastní částku.
Platba se uskutečňuje na portálu darujme.cz.

V případě platby on-line dochází k poskytnutí osobních údajů. Zasláním příspěvku zároveň dárce souhlasí s jejich poskytnutím Charitě ČR se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou Charitě ČR poskytnuty za účelem evidence dárců, péče o ně a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR zároveň prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

DMS

Můžete také zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777
ve tvaru:

DMS  CHARITAPOMOC  30
DMS  CHARITAPOMOC  60
DMS  CHARITAPOMOC  90

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Prostřednictvím DMS nám můžete vyjádřit i každoměsíční trvalou podporu, když pošlete trvalou dárcovskou SMS na na číslo 87 777
ve tvaru:

DMS  TRV  CHARITAPOMOC  30
DMS  TRV  CHARITAPOMOC  60
DMS  TRV  CHARITAPOMOC  90

Po dobu neurčitou, až do doby, kdy trvalou DMS odvoláte, vám bude každý měsíc stržena zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč. Charita ČR obrdrží 29, 59 nebo 89 Kč/měsíc.
Svoji trvalou podporu můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru: STOP CHARITAPOMOC na telefonní číslo 87 777.
Službu provozuje Fórum dárců. Více informací o této službě najdete na stránkách www.darcovskasms.cz.

Potvrzení o daru

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte on-line formulář nebo nás kontaktujte na e-mailu dary@charita.cz, případně na adrese Charity Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.: 296 243 330.

Přispění na veřejnou sbírku se řídí zákonem danými pravidly a kontrolou, kde minimálně 95 % vybraných peněz jde na stanovený účel a maximálně 5 % může být použito na provoz sbírky. 

Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme!