Náhradní plnění

Náhradní plnění je jeden ze způsobů, jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. v platném znění).

Charity provozují chráněné dílny v České Lípě, Červeném KostelciLošticích. Odběrem jejich služeb a výrobků můžete na tzv. náhradní plnění dosáhnout.

Dílny nabízejí například reklamní, tiskařské či zahradnické práce, recyklaci odpadů nebo výrobu a prodej předmětů vhodných například jako dárky pro vaše partnery.