Klub přátel Caritas

Díky vaší podpoře můžeme pomáhat v různých zemích světa i v České republice. Členství v Klubu přátel Caritas je cenné proto, že představuje nejefektivnější způsob pomoci. Dokážeme tak lépe:

Ilustrační foto
  • pomáhat lidem v České republice

Ilustrační foto
  • rychle reagovat v případě humanitární krize

 

Ilustrační foto
  • věnovat se i dlouhodobým rozvojovým projektům v zahraničí

Kulaty stul
  • rozvíjet Charitu Česká republika jako organizaci

 

Chcete se stát členem Klubu přátel Caritas? Vyplňte níže uvedený registrační formulář a uveďte částku, kterou nám chcete pravidelně přispívat. Minimální měsíční členský příspěvek je 200 Kč. 


Jak budou příspěvky využity: 

  • 40 % na péči o klienty v České republice
  • 40 % na pomoc v zahraničí
  • 20 % na rozvoj Charity Česká republika

Trvalé příkazy či jednorázové příspěvky zasílejte na účet číslo 88444422/0800, variabilní symbol 500.

Členům Klubu přátel Caritas bude samozřejmě vystaveno potvrzení o daru pro daňové účely. Další informace získáte na e-mailové adrese  abFu5f96LTprRb~lW5pJ

Vyplňte formulář a staňte se členy Klubu přátel Caritas!

Dárce a kontaktní údaje

Informace o výši členského příspěvku (daru)

Uvedená částka představuje Váš příspěvek, který budete zasílat pravidelně každý měsíc. Doporučujeme zadat ve Vaší bance trvalý příkaz k úhradě. Variabilní symbol je 500.
Chcete-li nás podpořit částkou nižší než 200 Kč měsíčně, budeme i za ni velmi vděčni! Nestáváte se však členem Klubu přátel Caritas.

Datum zaslání prvního příspěvku

Číslo účtu, ze kterého bude zaslán dar

Slouží k identifikaci Vaší platby. Díky tomu Vám na začátku každého kalendářního roku budeme moci poslat potvrzení o přijetí příspěvku pro účely snížení daňového základu.

* povinné položky

Ochrana osobních údajů

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 (dále jen "Charita Česká republika") byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence darů a interní statistiky, zasílání potvrzení o darech, péče o dárce a informování dárců o činnosti správce osobních údajů, jím pořádaných akcích a podporovaných projektech.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.