Klub přátel Caritas

Díky Vaší podpoře můžeme pomáhat v různých zemích světa i v České republice. Členství v Klubu přátel Caritas je velmi cenné. Představuje nejefektivnější způsob pomoci a umožní:

  • pomáhat lidem v České republice
  • rychle reagovat v případě humanitární krize
  • věnovat se i dlouhodobým rozvojovým projektům v zahraničí
  • rozvíjet Charitu Česká republika jako organizaci

Chcete se stát členem Klubu přátel Caritas? Vyplňte níže uvedený registrační formulář a částku, kterou nám chcete pravidelně přispívat. Minimální měsíční členský příspěvek je 200 Kč

Jak budou příspěvky využity:

Graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalé příkazy či jednorázové příspěvky na Klub přátel Caritas lze zasílat na:

účet č. 88444422/0800, VS 500

Údaje pro mezinárodní styk:

IBAN: CZ17 0800 0000 0000 8844 4422
SWIFT: GIBACZPX

Registrovaným členům Klubu přátel Caritas lze vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Další informace o členství v Klubu přátel Caritas získáte na tiskove@charita.cz

Děkujeme, že jste se rozhodli vstoupit do Klubu přátel Caritas.

Vaše dary pomohou těm, kdo je potřebují.

Dárce a kontaktní údaje

Typ dárce

Informace o výši členského příspěvku (daru)

Částka, kterou chcete měsíčně darovat

Uvedená částka představuje Váš příspěvek, který budete zasílat pravidelně každý měsíc. Doporučujeme zadat ve Vaší bance trvalý příkaz k úhradě. Variabilní symbol je 500.
Chcete-li nás podpořit částkou nižší než 200 Kč měsíčně, budeme i za ni velmi vděčni! Nestáváte se však členem Klubu přátel Caritas.

Datum zaslání prvního příspěvku

Číslo účtu, ze kterého bude zaslán dar

Slouží k identifikaci Vaší platby. Díky tomu Vám na začátku každého kalendářního roku budeme moci poslat potvrzení o přijetí příspěvku pro účely snížení daňového základu.

* povinné položky

Ochrana osobních údajů

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 (dále jen "Charita Česká republika") byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence darů a interní statistiky, zasílání potvrzení o darech, péče o dárce a informování dárců o činnosti správce osobních údajů, jím pořádaných akcích a podporovaných projektech.