Dobročinní registrační formulář

Vaše údaje pečlivě chráníme. Slouží nám k tomu, abychom vás průběžně informovali o tom, jak vaše dary pomohly lidem, a zaslali vám potvrzení o daru, díky kterému si snížíte daň. Po odeslání formuláře vám na uvedenou adresu zašleme potvrzující e-mail.

Dárce a kontaktní údaje

(V případě, že se chcete přidat mezi dobročinné jako firma a potřebuje od nás vystavit potvrzení o daru, jsou tyto údaje povinné.)

(Vyplňte prosím, pokud chcete potvrzení o daru. Ze zákona je totiž nutná jednoznačná identifikace dárce, se kterou pomůže právě datum narození. Některé finanční úřady na tomto údaji trvají, jiné přijímají potvrzení i bez něj. Pokud datum narození uvádět nechcete, lze jej doplnit i později, na základě žádosti vašeho finančního úřadu.)

Adresa trvalého bydliště / sídlo firmy

Vyplňte, pokud si přejete potvrzení o daru

Informace o výši členského příspěvku (daru)

Uvedená částka představuje Váš příspěvek, který budete zasílat pravidelně každý měsíc. Doporučujeme zadat ve Vaší bance trvalý příkaz k úhradě. Variabilní symbol je 500.
Chcete-li nás podpořit částkou nižší než 200 Kč měsíčně, budeme i za ni velmi vděčni! Nestáváte se však členem Klubu přátel Caritas.

Datum zaslání prvního příspěvku

**

Číslo účtu, ze kterého bude zaslán dar

** Tento údaj nám umožní přehledně vést soupis vašich darů. Díky tomu vám na začátku každého kalendářního roku budeme moci poslat potvrzení o přijetí příspěvku pro účely snížení daňového základu.

Ochrana osobních údajů

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Charitě Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1 (dále jen "Charita Česká republika") byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence darů a interní statistiky, zasílání potvrzení o darech, péče o dárce a informování dárců o činnosti správce osobních údajů, jím pořádaných akcích a podporovaných projektech.

sedmplusosm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.