Partneři sbírky pro Česko

Už na jaře 2020 jsme museli pružně zareagovat na omezení vyhlášená vládou v souvislosti s epidemií koronaviru – a to vzhledem k šíři našich služeb hned v několika oblastech najednou.

Fungovat začaly čtyři desítky regionálních informačních linek a také dalších šest krizových linek. Zájem byl značný, u celostátní Linky důvěry vzrostl oproti běžnému stavu o polovinu. Zprostředkovávali jsme rovněž pomoc duchovních. Každá ze sítě 301 Charit věnovala veškeré síly oblasti, jíž se věnuje, a přijala příslušná bezpečnostní opatření. V domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem se v některých případech personál s klienty dobrovolně uzavřel na několikadenní „směnu“, aby zamezil přenosu nákazy zvenčí při střídání personálu. Mnohé Charity se pustily ve velkém do šití a distribuce ochranných roušek a s podporou několika tisíc dobrovolníků kromě toho obstarávaly seniorům nákupy nebo vyzvedávaly léky.

Svou práci i ve ztížených hygienických podmínkách nadále odváděly sestry domácí zdravotní péče, fungovala pečovatelská služba i hospicová péče. Na nákup nezbytných zdravotních pomůcek byl zřízen Fond pomoci zdravotní péči. Z peněz shromážděných na tomto účtu jsme mohli vybavit desítky charitních zařízení téměř stovkou oxygenerátorů, které využijí nejen pacienti s covidem-19, ale přinášejí úlevu všem klientům s dechovými obtížemi, především těm v terminálním stadiu onemocnění. „Vyřiďte prosím naše poděkování dárcům, kteří nám generátor kyslíku zakoupili. I pro nás a hlavně pro sestřičky je nesmírně důležité vědět, že naši pacienti nebudou zbytečně trpět a budou moci zůstat v domácím prostředí uprostřed svých blízkých,“ vzkázala například ředitelka Farní charity v Litomyšli Věra Dvořáková. Mezi významné přispěvatele na tento fond patří společnost Google, která z projektu Tides darovala milion Kč, 250 tisíc Kč zaslaly společnosti Globus z projektu Globus Lepší svět a společnost Nestlé Česko, téměř milion Kč přinesla do fondu kampaň Hrajeme a pomáháme, organizovaná společností TeeTime spolu s Českou golfovou federací a Asociací golfových hřišť.

Pro lidi, jimž v souvislosti s koronavirovou epidemií hrozilo, že kvůli ztrátě zaměstnání, zpoždění dávek či uzavření úřadů upadnou do dluhů a těžkých problémů, jsme vyhlásili veřejnou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! Díky štědrosti stovek dárců se na jejím kontě sešlo během několika týdnů téměř 5 milionů Kč. Společnost Hornbach poslala 250 tisíc Kč, společnost Annex NET 100 tisíc Kč a desítky tisíc poslaly společnosti Autobinck CZ, FAVI online a Velux Česká republika. Do sbírky se zapojili i malí čtenáři a studenti, kteří v rámci projektu Čtení pomáhá shromáždili přečtením 2 tisíc knih 100 tisíc Kč! Na sbírku přispěly i stovky individuálních dárců podle svých možností – od minimálních částek po dary přesahující 100 tisíc Kč, a právě díky nim jsme mohli pomoci jednotlivcům a rodinám v bezmála 300 případů akutní nouze. „Moc jsem se bála, že nebudeme mít kde bydlet,“ popisovala zoufalou situaci paní Milada, matka tří synů, která na jaře zůstala téměř bez peněz. Musela totiž zůstat s dětmi doma, jenže jejich otec skončil na nemocenské a nemohl zasílat výživné. Majitel ubytovny, v níž žili, jí hrozil vystěhováním a rodina neměla ani dost peněz na jídlo. „Díky charitní sbírce měl majitel peníze na účtu už týden po podání žádosti o příspěvek, takže mi zavolal, že je všechno v pořádku,“ říká Milada s úlevou v hlase a vzkazuje dárcům své poděkování.

 

Velux Česká republika

Hornbach

 

FAVI

Lepší svět

 

AutoBinck

Google

 

 

Nestlé

Hrajeme a pomáháme

TeeTime SEČeská golfová federaceAsociace golfových hřišť

Kam dál?