Povodňový zpravodaj 20 let poté přitahuje spoustu čtenářů

Povodňový zpravodaj 20 let poté přitahuje spoustu čtenářů

Olomouc - „Přišli jsme si pro povodňový zpravodaj. A nedáte mi ještě další výtisk, pro sousedku – víte?“ Paní děkuje a ukládá oba výtisky do tašky. Vyprovázíme ji do dvora a tam už čeká další čtenář. Dveře od Arcidiecézní charity Olomouc se od pondělního rána netrhly. V ten den odpoledne totiž měli do ulic Olomouce vyrazit kameloti a rozdávat kolemjdoucím speciál 20 let poté, který obsahuje články a fotografie vydávané v prvních dnech záplav roku 1997. Charita tímto způsobem připomněla záplavy na Moravě – katastrofu, jakou Česká republika dosud nepamatuje.

Povodně - 20 let poté. Charita vyšle do ulic kameloty.

Červenec 1997 Troubky. Foto: Jiří Kopáč

Dne 10. července 1997, Olomouc je zaplavená. Ve většině částech města nejde proud, nefungují telefony, jsou zastaveny dodávky plynu a někde i vody. Lidem uvězněným v panelácích a na sídlištích chybí kromě potravin a pitné vody také jakékoliv informace. Místní tisk nevychází. „Povodňový zpravodaj“ vymyslí na Charitě v půl čtvrté ráno. Kolem sedmé mají zajištěnou nezatopenou tiskárnu a v podvečer rozvážejí autem i na loďkách prvních 5000 výtisků zpravodaje. Stejné zprávy i snímky si Olomoučtí pročtou a prohlédnou i v pondělí 20 let poté - 10. července 2017. V ulicích města jim povodňový speciál rozdají kameloti.

Stopy za námi aneb 20 let Hospice Anežky České

Stopy za námi aneb 20 let Hospice Anežky České

8. prosince uplyne 20 let od otevření prvního českého lůžkového hospice - Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, který už posloužil více než 7 600 nemocným. Tehdy to byl začátek nové éry v kvalitě péče o terminálně nemocné v ČR. Dnes Oblastní charita Červený Kostelec poskytuje pátým rokem také péči mobilního hospice a ambulance paliativní péče. V pondělí 7. 12. od 13 do 17 hod. se u příležitosti 20. jubilea uskuteční Den otevřených dveří s možností prohlídky hospice s výkladem.

Unita oslaví 30 let pečení hostií

Unita oslaví 30 let pečení hostií

Kulaté výročí pečení hostií v Bílé Vodě oslaví Unita v úterý 28. dubna 2015. Oslavy začnou v 10:00 ve farním kostele mší svatou, následovat bude představení činnosti a prohlídka provozu.

Publikace poodhaluje střípky z dějin sociální péče v první polovině minulého století v Olomouci

Publikace poodhaluje střípky z dějin sociální péče v první polovině minulého století v Olomouci

Olomoucké nakladatelství a vydavatelství Memoria Olomouc vydalo ve spolupráci s Charitou Olomouc publikaci mapující sociální péči v prvních desetiletích dvacátého století ve městě Olomouci. Drobná publikace s názvem „Chudých budete mít vždy mezi sebou. Olomoucké domy milosrdenství v první polovině 20. století“ (Olomouc 2014) podává vůbec poprvé ucelený pohled na chod olomouckého spolku Útulna sv. Alžběty v Olomouci, jehož iniciátorem a současně hlavním zakladatelem byl kapucín P. Hubert Ettl OFMCap. (1850-1920).

Historici připravují konferenci o chudinské péči

Historici připravují konferenci o chudinské péči

„Chudé budete mít mezi sebou stále“ • Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století takové bude téma mezinárodní konference, kterou připravuje na začátek října 2013 Archiv hlavního města Prahy.

Charita u nás v letech 1919-2000 (souhrn)

Charita u nás v letech 1919-2000 (souhrn)

Přehledně o historii Charity s odkazy na další podrobné články.

Názvy organizace a vedoucí představitelé 1990-2012

Přehled názvů, pod kterými Charita fungovala od r. 1990. Seznam prezidentů a ředitelů/sekretářů.

Naše Charita (1922)

Naše Charita (1922)

Text P. Ludvíka Bláhy, prvního ředitele Charity olomoucké arcidiecéze, byl převzat z díla Rodinná katolická čítanka, vyd. v Edici Obrození v Novém Jičíně 1922. Text byl ponechány v původním znění.

Z historie Charity na Moravě (1. část)

Z historie Charity na Moravě (1. část)

Organizování charitní činnosti na Moravě započalo bzry po konci I. světové války - v době, kdy byl olomouckým arcibiskupem dr. Antonín Cyril Stojan.