Veřejná soutěž na výrobu e-learningové platformy

Pozvánka k účasti ve veřejné soutěži na výrobu e-learningové platformy

Jménem Charity Česká republika bych vás chtěla vyzvat k předložení nabídky na výrobu e-learningového nástroje. Jedná se zejména o e-learningovou platformu pro sdílení informací v rámci projektu Akademie Young Caritas 
v rozsahu 5 modulů propojenou o další e-learningový kurz (cca 5 kapitol). Z toho e-learningový kurz musí být 
v čtyř jazyčné mutaci. Nutností je možnost propojení s weby vznikajícími na platformě Webflow a CMS od 
firmy Vizus. Zároveň v rámci projektu vzniká i on-line metodika (pouze v Čj), která by měla obsahovat 
minimální interaktivní prvky jako samostatný kurz. Ve všech kurzech a materiálech je nutná možnost 
stahování a odkazování na další zdroje. Samozřejmostí je možná uživatelská aktualizace a redakce.

Termín pro podání nabídek:              14. 11. 2022 - 14. 12. 2022, 20:00 

Oznámení vítěze veřejné soutěže:           15.12.2022 do 16:00         

Pozvánka k účasti     

Kontaktní osoba: 
Lenka Ráchel Veselá
Projektová koordinátorka Akademie Young Caritas
Tel.: 296 243 330, 603 144 113
~8prV-2n0lrvRYUSYanBZd54Ys