Stanovisko Charity k tzv. Oddlužovací novele insolvenčního zákona

Z ayzlového domu. Ilustrační snímek Jakub Žák

V úterý 6. února bude Poslanecká sněmovna PČR projednávat oddlužovací novelu, jejíž schválení jako Charita dlouhodobě podporujeme. Vycházíme přitom z analýz založených na znalostech našich pracovníků, odborníků na oddlužování a ze zkušeností ze zahraničí.

 

„Podporujeme tuto legislativní úpravu, která dává novou naději lidem v dluhové pasti a ve výsledku je výhodná i pro stát a pro věřitele. K obavám, že novela může vést k nezodpovědnosti dlužníků, říkáme, že dohled nad poctivým jednáním dlužníka je zejména úkolem insolvenčních správců. Vítáme i to, že proces oddlužení může být doprovázen sociálním poradenstvím, to je podle nás velmi potřebné,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

„Oddlužení je oproti exekuci proces, který je transparentní a pro dlužníka i ostatní strany mnohem méně stresující. Člověk přesně ví, kolik peněz dluží, částka už dále neroste, a při splácení může vidět, jak se dluh postupně snižuje – to je velmi motivační. V exekuci totiž dluhy dále narůstají a tak se stává, že i přes vysoké exekuční srážky dluhy není možné dluhy splatit,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity Česká republika.

Na základě naší analýzy a zkušeností z jiných zemí podporujeme i tzv. nulovou variantu, tedy aby dlužník během 7 let splatil dokonce 0 % svých dluhů. U mnoha dlužníků, s nimiž se setkáváme v našich poradnách, vidíme, že tato legislativní úprava je velmi potřebná – je mezi nimi mnoho lidí v důchodovém věku, lidí s podlomeným zdravím, lidí, kteří žijí v chudobě celý život, a jejich šance na razantní zvýšení příjmů jsou velmi malé. Stejně tak vidíme, že mnoho lidí se nedostalo do dluhů vlastní vinou nebo nezodpovědností, ale zejména kvůli krizové životní situaci a špatně nastavenému systému, který lidi před nekontrolovaným zadlužením a pádem do dluhové pasti nechrání.

Charita Česká republika provozuje 53 občanských poraden, které poskytují dluhové poradenství (v roce 2016 v rozsahu 28 000 konzultací). Téměř čtyři desítky z nich do poloviny loňského roku, kdy došlo k legislativní úpravě, pro dlužníky i vypracovávalo a podávalo Návrhy na povolení oddlužení.

Naše doporučení v oblasti dluhové problematiky naleznete na stránkách „Odstraňme dluhové pasti!