Charita vítá gesto české vlády přijmout uprchlíky

Charita vítá gesto české vlády přijmout uprchlíky

Charita ČR vítá vstřícné gesto české vlády, kterým se vyjádřila pro přijetí několika set uprchlíků ze zemí rozvrácených válkou.

Naše organizace má dlouholeté zkušenosti v práci s migranty a uprchlíky a proto víme, že v předchozích letech ČR přijala mnohonásobně větší počty žadatelů o azyl a více než sto uprchlíků z kulturně odlišného prostředí dobrovolně přesídlila. Současná situace tedy, podle našeho názoru, pro náš stát není nijak nová nebo překvapující, máme nastaveny integrační programy, které pomáhají příchozím začlenit se do naší společnosti.

Domníváme se, že obavy větší části české veřejnosti z možného ohrožení naší společnosti nejsou na místě. Ze praxe víme, že imigrační a azylové zákony jsou v naší zemi nastaveny relativně přísně, proces posuzování je dlouhý a důkladný a jen málo žadatelů má šanci uspět.

Podle českých zákonů není možné udělit azyl z důvodu všeobecné nouze, ale kvůli pronásledování za uplatňování politických práv a svobod z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů.

Současná veřejná diskuze týkající se těchto témat je dle našeho názoru vedena především v pocitové, mnohdy iracionální rovině, opírá se často o fakticky zavádějící a ne vždy pravdivou argumentaci (zejména v oblasti migračního práva a praxe) a tudíž bohužel ne vždy vede k použitelným závěrům. Vyvolává však strach a pocit ohrožení, umožňuje nám ignorovat humanitární závažnost situace. 

Jako Charita ČR provozujeme mj. osm poraden, které pomáhají migrantům a uprchlíkům, řada našich místních Charit organizuje volnočasové aktivity pro migranty jejich děti, podílíme se na jazykových a integračních kurzech, pomáháme i přímo v uprchlických zařízeních. Tyto služby, ve kterých chceme pokračovat, jsou naším příspěvkem k řešení uprchlické problematiky a podle nás jsou cestou, která nabízí nadějné řešení situace.

Charita ČR aktivně pomáhá také lidem postiženým válkou a vnitřními konflikty na Blízkém východě, na Ukrajině i v Jižním Súdánu, tedy v zemích, odkud uprchlíci pochází. Tím se snažíme předcházet dalším migračním vlnám.