Charita apelovala na poslance před Sněmovnou

Letáček pro ministryni Janu Maláčovou. Snímek Jan Oulík

Naše služby pro lidi v nouzi jsou v ohrožení, chybí peníze. Apelujeme, aby finanční prostředky byly vázány na adresné doručení navýšených dotací na mzdy a platy zaměstnanců v sociálních službách! Navýšení alokace na pokrytí sociálních služeb v letošním roce bylo na programu schůze Poslanecké němovmy Parlamentu ČR 27. března. Informativní akce před vstupem do sněmovny, při které byly přítomným poslancům rozdávány letáčky, se zúčastnili zaměstnanaci Charity Česká republika, Arcidiediecézní charity Praha a zástupci dalších neziskových organizací.

Text letáčku, který společně vydalo několik neziskových organizací:

Vážení poslanci, vážené poslankyně,

poskytovatelé sociálních služeb se obrací na Poslaneckou sněmovnu ČR, aby podpořila návrh Asociace krajů ČR k navýšení dotace na sociální služby v částce 2, 072 miliardy korun.

Potřebnost této částky ovlivňují tyto skutečnosti:

  • Spravedlivé navýšení mezd a platů zaměstnanců v sociálních službách, které není v současné době přidělenou dotací dofinancované, a poskytovatelé služeb řeší neřešitelné.
  • Dofinancování propadu v roce, kdy v průběhu roku končí individuální projekty krajů na financování sociálních služeb prevence a tento propad značně ohrožuje sociální služby. Je tak potřeba provést dofinancování tohoto výpadku financí z Evropských zdrojů.
  • Kofinancování systému decentralizace psychiatrické péče, které nově vstupuje do systému dotací na sociální služby.

Obracíme se na Poslaneckou sněmovnu ČR, na Vládu ČR a přímo na MPSV, aby se konalo bezodkladně ve prospěch dofinancování sociálních služeb a byla tím zajištěna kvalita služeb bez nutnosti omezit provoz těchto zařízení v zájmu uživatelů sociálních služeb, věříme, že rozhodnete kladně a to neprodleně.

Apelujeme, aby prostředky byly zejména prioritně vázány na adresné doručení navýšených dotací na mzdy a platy zaměstnanců v sociálních službách, nesmí se přitom ale zapomenout na dofinancování provozních služeb tam, kde končí zdroje z individuálního projektu na podporu sociálních služeb v gesci MPSV.

* * *

Návrh, podaný Asociací krajů ČR, nakonec kvůli nedostatečné podpoře poslanců neprošel. Poslanecká sněmovna však doporučila Vládě ČR aby byl problém nedostatečného financování sociálnáíh služeb v krajích řešen systémově, mj. změnou zákona o sociálních službách.