Caritas Europa varuje: samotný ekonomický růst nestačí

Iustrační snímek (z akce Noc venku v Brně) Richard Bouda

Charita ČR, která se podílela v loňském roce na hodnocení Stínové zprávy Caritas Europa (CE) ke Strategii Evropa 2020, zveřejňujeme výzvu, kterou CE nedávno vydala k účastníkům Evropského summitu o ekonomických záležitostech. Výzva CE připomíná evropské závazky v boji proti chudobě.

Charita Česká republika ve spolupráci s jednotlivými místními Charitami v ČR zároveň v současné době pracuje na čerstvé verzi zprávy za rok 2015, která ponese název Caritas Cares (Charita se stará). Charita ČR tak přispěje k celkovému názoru na stav chudoby a sociálního začleňování i dalších důležitých parametrů evropské společnosti a zároveň podá ucelený pohled na situaci v České republice.

Výsledkem bude totiž nejen celková zpráva za Caritas Europa, ale i jednotná zpráva za Českou republiku. Tak tomu bylo i v loňském roce.

Více o procesu spojeném s vydáním první Stínové zprávy Charity ČR v roce 2014 zde.
Více o aktivitách Caritas Europa ve spojitosti se Strategií Evropa 2020 zde.


Výzva Caritas Europa

Drazí představitelé EU: současných 123 milionů lidí ohrožených chudobou dokazuje, že zaměřit se na samotný ekonomický růst nestačí!

Zatímco čelní představitelé EU hovořili během Evropského summitu ve dnech 25. a 26. června o ekonomických záležitostech, Caritas Europa znovu připomněla nový plán evropského přístupu k ekonomice. Ten by měl být podle EU založen na striktním důrazu na hospodářský růst a na tvorbě nových pracovních míst.

Tento přístup byl přitom opakovaně hodnocen jako nedostatečný. Evropa i nadále pokračuje v boji proti vážným společenským i ekonomickým změnám. Statistiky hovoří samy za sebe: více než 123 milionů lidí v Evropské unii žije na hraně chudoby a sociálního vyloučení a je evidováno 25 milionů nezaměstnaných lidí.

Agenda summitu zahrnovala schválení Evropského semestru 2015, jehož součástí jako každý rok  specifický nástroj zvaný „Konkrétní doporučení pro jednotlivé členské země“. Evropská komise jimi reguluje činnost členských států tak, aby bylo dosaženo cílů plánu Evropa 2020.

Při schvalování tohoto bodu přijali představitelé EU také skutečnost, že „Konkrétní doporučení pro jednotlivé členské země na rok 2015“ nejen, že snižují zaměření na chudobu obecně, ale také zcela opomíjí, že členským státům s vysokou mírou chudoby, je potřeba předkládat doporučení pro boj proti chudobě.

„Evropští představitelé musí navrhnout řešení chudoby těch nejzranitelnějších a říci ‚NE‘ takovému ekonomickému růstu, který nadřazuje lidský blahobyt na jejich  úkor,“ řekl Jorge Nuño Mayer, generální sekretář Caritas Europa.

Proto Caritas Europa klade Evropské komisi vážnou otázku ohledně jejích skutečných závazků pečovat o dosažení cílů v boji proti chudobě podle strategie Evropa 2020. To nebude reálné, dokud bude každý čtvrtý obyvatel zemí Evropské unie podléhat chudobě a sociálnímu vyloučení.

Představitelé EU musí věnovat chudobě větší pozornost a brát v úvahu návrh Caritas Europa na skutečně začleňující růst, který postaví do centra ekonomiky lidské bytosti.

Caritas Europa dle návrhu požaduje:

  • Zajistit garantovaný minimální příjem tak, aby všichni lidé získali finance, s kterými lze důstojně žít.
  • Investovat do sociální dimenze Evropské  měnové unie (EMU) s cílem omezit nerovnosti a vytvořit kvalitní a dlouhodobá pracovní místa.

Originální znění výzvy naleznete zde.
Postoj Vlády ČR ke Strategii Evropa 2020
zde.