ludmila.kucerova884/884charita.cz koordinátorka zdravotních aktivit CHČR
Mgr. Iva Kuchyňková Tel.: 296 243 330, 603 280 738
iva.kuchynkova323/323charita.cz sociální pracovnice – koordinátorka sociální oblasti; odborná garantka projektu Ke kvalitě v Charitě
Mgr. Martina Veverková Tel.: 296 243 330, 739 968 624
martina.veverkova845/845charita.cz sociální analytička
Mgr. Alžběta Karolyiová Tel.: 734 681 129
alzbeta.karolyiova527/527charita.cz koordinátorka projektu Ke kvalitě v Charitě