5bEsOcan-km%C1.7~bGkO1p vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Mgr. Evžen Diviš Tel.: 296 243 330, 731 646 991
0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán